GateHouse Media
GateHouse Media
The 2018 Daytona 500
00:03:23
GateHouse Media
27 Views · 2 months ago
The 2017 Daytona 500
00:02:48
GateHouse Media
22 Views · 2 months ago
The 2016 Daytona 500
00:02:52
GateHouse Media
22 Views · 2 months ago
The 2015 Daytona 500
00:02:34
GateHouse Media
28 Views · 2 months ago
The 2014 Daytona 500
00:03:31
GateHouse Media
22 Views · 2 months ago
The 2013 Daytona 500
00:02:53
GateHouse Media
21 Views · 2 months ago
The 2012 Daytona 500
00:02:51
GateHouse Media
28 Views · 2 months ago
The 2011 Daytona 500
00:02:29
GateHouse Media
31 Views · 2 months ago
The 2010 Daytona 500
00:03:07
GateHouse Media
28 Views · 2 months ago
The 2008 Daytona 500
00:03:07
GateHouse Media
30 Views · 3 months ago
The 2007 Daytona 500
00:02:46
GateHouse Media
30 Views · 3 months ago
The 2004 Daytona 500
00:03:28
GateHouse Media
36 Views · 3 months ago
The 2003 Daytona 500
00:02:30
GateHouse Media
33 Views · 3 months ago
The 2002 Daytona 500
00:03:26
GateHouse Media
40 Views · 3 months ago
The 2001 Daytona 500
00:05:19
GateHouse Media
39 Views · 3 months ago
The 2000 Daytona 500
00:02:35
GateHouse Media
33 Views · 3 months ago
The 1999 Daytona 500
00:01:46
GateHouse Media
39 Views · 3 months ago
The 1997 Daytona 500
00:02:55
GateHouse Media
36 Views · 3 months ago
The 1995 Daytona 500
00:03:04
GateHouse Media
45 Views · 3 months ago
The 1994 Daytona 500
00:03:52
GateHouse Media
53 Views · 3 months ago
Show more